Finansowanie z dotacji tzw. atrakcji oraz zajęć dodatkowych

Temat miesiąca Otwarty dostęp

Coraz częściej w praktyce prowadzenia przedszkoli, ale w pewnym zakresie również szkół, pojawia się problem kwestionowania przez organy dotujące finansowania z dotacji niektórych zajęć. Chodzi przede wszystkim o tak zwane zajęcia dodatkowe, np. rytmika, sport, dodatkowy język, czy umuzykalnienie. Na „celowniku” organów są także aktywności, zwane przez nich często „atrakcjami”, a chodzi o np. wycieczki, wyjścia do teatru czy na wystawę.

Takie podejście do tych spraw przez organy dotujące powoduje nie tylko poważne zaniepokojenie, ale i uzasadnione wątpliwości, czy aby na pewno osoby tam pracujące i wykonujące czynności administracyjne i niejako „władcze”, są należycie zorientowani w obowiązujących przepisach.

Już samo bowiem określanie części zajęć jako „zajęcia dodatkowe”, a tym bardziej „atrakcje”, sygnalizuje całkowity brak zrozumienia zasad działalności, szczególnie przedszkoli. Chyba należy sądzić, że jako zajęcia dodatkowe rozumieją takie, które wykraczają poza podstawę programową. Jest to jednak zignorowanie tego, czym jest i jak została określona podstawa programowa. 

POLECAMY

Sięgnąć należy wobec tego do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej [...]. Każdy, kto prowadzi lub pracuje w przedszkolu doskonale wie, że – w odróżnieniu od podstawy programowej dla szkół – podstawa przedszkolna jest całkowicie inaczej opisana. Nie ma tam przedmiotów, godzin, nazw zajęć. Są natomiast zadania przedszkola, osiągnięcia dziecka na koniec procesu wychowania, warunki i sposób realizacji. A wszystko napisane w sposób ogólny, jako cele, a nie skonkretyzowane działania, lekcje czy zajęcia. Przede wszystkim kluczowe jest zdanie: „Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane”.

Tak opisana i poprawnie rozumiana podstawa programowa jest zatem realizowana poprzez wszystkie działania, jakie są podejmowane w przedszkolu wobec jego uczniów – dzieci. Nie ma wyodrębnienia na zajęcia „podstawowe” oraz „dodatkowe”. Nie pojawia się żaden termin „atrakcje”. Po prostu wszystko, co jest realizowane w przedszkolu w czasie i podczas zajęć każdego rodzaju, stanowi realizację celów i zadań, jakie stawiają przepisy określające podstawę programową. 

Nie mają zatem racji ani przedstawiciele samorządów, ani sądów administracyjnych, gdy mówią o dodatkowych zajęciach, które nie mogą być sfinansowane z dotacji oświatowej. 

Przypomnieć też należy, że dotacje oświatowe służą dofinansowaniu działalności niepublicznych jednostek...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI