Łączenie stanowisk przez pracowników szkoły

Zgodnie z prawem Otwarty dostęp

Zdarzają się przypadki, że zaistnieje potrzeba, aby jednego pracownika łączyły z pracodawcą dwie umowy o pracę. Zdarzają się także przypadki, gdy jeden dyrektor szkoły jest dyrektorem aż w dwóch placówkach albo gdy organ prowadzący jest jedocześnie dyrektorem i nauczycielem w danej szkole. Czy takie rozwiązania są w ogóle prawnie dopuszczalne?

Jeden pracodawca – jedna umowa

Na wstępie należy podkreślić, że przepisy prawa pracy nie regulują kwestii dopuszczalności zawarcia przez pracodawcę z tym samym pracownikiem dwóch lub więcej umów o pracę. Warto jednak pamiętać, że Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie podkreśla: zasadą powinno być pozostawanie z danym pracownikiem w jednym stosunku pracy. Pozostawanie z jednym pracodawcą w kilku stosunkach pracy jest wyjątkiem. Wniosek taki wynika z założenia, które leży u podstaw konstrukcji stosunku pracy oraz potrzeby ochrony interesów pracownika, polegającej na ustaleniu limitów i ograniczeń w przedłużaniu dobowego, tygodniowego i rocznego czasu pracy.
Zasadą jest pozostawanie stron w jednym stosunku pracy, choćby nawet przedmiotem pracowniczego zobowiązania był rodzaj pracy szeroko określony nazwą kilku zawodów lub specjalności czy funkcji. 
Czy to oznacza, że nie można u jednego pracodawcy posiadać dwóch umów? Absolutnie nie. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku praca wykonywana na podstawie kolejnej umowy o pracę musi różnić się rodzajowo od pracy wykonywanej na podstawie podstawowej umowy o pracę. 

Przykład 1: Pracownik, który dotychczas był zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. płac i kadr, awansuje na stanowisko głównego księgowego (pełny etat). Czy z tym pracownikiem mogę zawrzeć drugą umowę (na okres maksymalnie 4 miesięcy) na stanowisku, które pełnił dotychczas, tj. specjalista ds. płac i kadr, w wymiarze 0,75 etatu?

POLECAMY

Przykład 2: Pracownik zajmuje dwa stanowiska. Pierwsze stanowisko to konserwator, praca w wymiarze...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI