Młode głowy wołają o pomoc

Komentarz psychologa do publikacji MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Raport z badania dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi w Polsce.

Otwarty dostęp Zdrowie psychiczne

Raport MŁODE GŁOWY powstał na zlecenie Fundacji Unaveza, a próbę badawczą stanowiło 184 447 osób z całej Polski. Publikacja ujrzała światło dzienne w kwietniu tego roku i nadal rezonuje wśród rodziców, specjalistów, terapeutów, wychowawców. Jak wynika z raportu, 52,4% badanych ze szkół podstawowych i średnich wskazało, że odczuwa brak motywacji do działania, 28% zadeklarowało brak chęci do życia, a cztery osoby na dziesięć myślały o podjęciu próby samobójczej1. Alarmujące statystyki dobitnie pokazują pogłębiający się kryzys zdrowia psychicznego, jaki obserwujemy co najmniej od czasów pandemii.

Jak wspierać młodych w świecie VUCA – zmiennym, dynamicznym, mało przewidywalnym, obarczonym kryzysami zdrowotnymi, politycznymi, ekonomicznymi, klimatycznymi? Jak w świecie przyspieszenia, braku czasu, ulotnych tiktokowych ujęć i cyfrowych znajomości zachować prawdziwe relacje, zadbać o czas spędzany z dzieckiem, aby go nie zgubić? Dlaczego młodzi mają tak bardzo zaniżoną samoocenę i co sprawia, że coraz częściej sięgają po zachowania ryzykowne i autodestrukcyjne? Jak zahamować pogłębiający się kryzys zdrowia psychicznego i rosnące z roku na rok statystyki podejmowanych prób samobójczych w grupie dzieci i młodzieży? Dane zebrane w raporcie unaoczniają skalę problemów, jakie dotykają młodych ludzi. Raport Fundacji Unaveza wskazuje obszary wymagające najpilniejszej interwencji i profilaktyki. 
Wszystkie dane statystyczne przywołane w artykule pochodzą z publikacji MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Raport z badania dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi w Polsce.

Samoocena dzieci i młodzieży w świetle wyników badań

Z części raportu poświęconej samoocenie dowiadujemy się, że niemal połowa badanych „to osoby o skrajnie niskiej samoocenie”: 32,5% młodych ludzi „nie akceptuje tego, kim jest i jak wygląda”, a jedna trzecia uczniów „ocenia się przez pryzmat swojego ciała”2. Skąd te negatywne przekonania na swój temat i uzależnianie własnej samooceny od wyglądu? 
Z jednej strony wahania samooceny w czasie dojrzewania to stan normatywny. Adolescencja to czas kształtowania się zdrow...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI