Zakładasz przedszkole lub szkołę niepubliczną?

Jaką placówkę wybrać? Poradnik dla organów prowadzących (cz. 2)

Zarządzanie placówką

W poprzednim artykule zaprezentowano krótkie charakterystyki niepublicznych placówek edukacyjnych, tj.: Montessori, Waldorfskie, demokratyczne, leśne i edukacji domowej – potocznie zwanej homeschoolingiem lub nauczaniem domowym. W niniejszej publikacji zostaną przedstawione placówki wyróżnione ze względu na kryterium1: związek wyznaniowy, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, specjalne, a także sportowe i muzyczne.

Jakie przedszkole, jaką szkołę założyć?

Bez wątpienia każda placówka chce być wyjątkowa, osiągać najwyższe wyniki edukacyjne i mieć w swojej ofercie coś, co ją wyróżnia ponad inne. O elementach, które mogą podnosić ich pozycję w rankingach uznawanych społecznie za elitarne bądź przyjazne przeczytacie w pierwszej części publikacji. W Polsce rodzice mają ogromy wachlarz możliwości wyboru danej placówki oświatowej dla swoich dzieci. Poniżej przedstawiono kolejne rodzaje/typy placówek. Tym razem wzięto pod lupę placówki katolickie, chrześcijańskie i luterańskie oraz integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, specjalne, a także sportowe i muzyczne. Każdą z nich można bez większych problemów założyć i prowadzić, każda jest wyjątkowa i niepowtarzalna w swojej kategorii.

Placówki katolickie

Zajęcia edukacyjne oraz wychowanie w tych przedszkolach i szkołach oparte są na zasadach doktryny katolickiej. Obok dydaktyki i wychowania bardzo ważne jest kultywowanie „kultury katolickiej”2. Nauczyciele powinni reprezentować również wartości katolickie. Lekcje prowadzone są w różny sposób, ale podstawa programowa realizowana jest podobnie jak w typowej szkole i na podobnych zasadach, choć i tu spotykamy wyjątki. Wizję określa organ prowadzący, którym zazwyczaj jest diecezja, parafia, zgromadzenie zakonne lub biskup albo fundacja bądź stowarzyszenie katolickie. Szkoły te słyną z bardzo wysokiej jakości nauczania, tradycyjnego modelu wychowania i trzymania żelaznej dyscypliny wręcz karności, „… karność panuje, gdzie rodzina czy szkoła w imię powagi swej rozkazuje, a rozkazy zawsze posłuch w sercach dzieci znajdują. Zbytecznym byłoby sądzę udowadniać, iż tak rodzinie, jak i szkole karność jest nieodzowną”3. Ogromną wagę przykłada się do odpowiedniego, zgodnego z doktryną katolicką zachowywania się uczniów i rodziców. Zaletami szkół katolickich są mało liczne klasy (ale nie zawsze), sztywny i zrozumiały system wartości, pogłębianie wiary, dość niskie czesne (choć tu zdania są podzielone), ciągłość procesu nauczania i wychowania w jednej wizji (od żłobka po studia wyższe), indywidualne podejście do ucznia, atmosfera wzajemnego szacunku i zrozumienia, bezpieczeństwo, a także coraz rzadziej spotykane klasy niekoedukacyjne (szkoły 
i/lub klasy żeńskie i męskie)....

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI