Autor: Marcin Majchrzak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce prawa oświatowego oraz prawa pracy

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak uniknąć najczęstszych błędów w procedurze awansu zawodowego dyrektora?

Również nauczyciele pełniący funkcję dyrektora mają możliwość rozpoczęcia postępowania mającego na celu uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. Niestety, pewna odmienność zasad w tym zakresie powoduje ryzyko popełnienia błędów, których rezultatem będzie przedłużenie całej procedury. W tym artykule przedstawiono przykładowe błędy, które mogą zostać popełnione przez dyrektorów w związku z uzyskiwaniem przez nich kolejnego stopnia awansu zawodowego, wraz z propozycją ich rozwiązania.

Czytaj więcej

Organizacja kształcenia ustawicznego w placówkach niepublicznych

Kształcenie ustawiczne może być organizowane i prowadzone m.in. w rozmaitych formach pozaszkolnych, dzięki czemu osoby, które spełniły już obowiązek szkolny, mają możliwość uzyskania i uzupełnienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Ponieważ kształcenie ustawiczne w tej formie może być organizowane również w niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, warto prześledzić obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne, aby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, tym bardziej że stan prawny w tym zakresie uległ nie tak dawno temu zmianie.

Czytaj więcej

Najważniejsze czynności dyrektora związane ze skreśleniem ucznia szkoły niepublicznej

Podobnie jak wiele innych prawnych aspektów funkcjonowania szkół niepublicznych, kwestia skreślania z listy uczniów również budzi sporo wątpliwości. Chociaż brak wystarczająco precyzyjnych przepisów prawnych, istotne wskazówki można odnaleźć w treści orzeczeń sądowych. Na ich podstawie możliwe jest wskazanie najważniejszych czynności związanych ze skreślaniem uczniów w niepublicznych szkołach.

Czytaj więcej

Trudny uczeń w placówce niepublicznej – możliwe działania prawne dyrektora

Coraz częściej wśród uczniów, nawet tych najmłodszych, można zaobserwować występowanie problemów emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania, które w sposób istotny wpływają nie tylko na organizację nauczania, lecz także na bezpieczeństwo innych uczniów oraz nauczycieli. Jakimi narzędziami prawnymi dysponuje szkoła mająca problem z tzw. trudnym uczniem?

Czytaj więcej

Jak uniknąć najczęstszych błędów w procedurze awansu zawodowego nauczyciela?

Procedura dotycząca awansu zawodowego nauczycieli bywa niekiedy dla dyrektorów sporym wyzwaniem. Konieczność dopilnowania dokumentacji i terminów czy sprawowanie nadzoru nad stażem nauczycieli to tylko niektóre kwestie, które wymagają dyrektorskiej uwagi. Nic zatem dziwnego, że czasami zdarza im się popełnić w związku z tym pomyłkę – spowodowaną zwykle niewłaściwym zrozumieniem przepisów bądź nieuwagą. W artykule wskazano przykładowe błędy, które dyrektorzy mogą popełniać w związku z postępowaniem awansowym nauczycieli, wraz z propozycją ich rozwiązania.

Czytaj więcej

Dostosowanie wymagań egzaminacyjnych do uczniów z Ukrainy – wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

W związku z dużą liczbą ukraińskich uczniów przebywających w naszym kraju z powodu trwającego obecnie konfliktu zbrojnego, konieczne było zmodyfikowanie zasad, na podstawie których przeprowadzane będą w 2022 r. egzaminy ósmoklasisty i maturalny. Z myślą o tej grupie uczniów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała stosowne komunikaty.

Czytaj więcej

Organizacja egzaminu ósmoklasisty w pytaniach i odpowiedziach – poradnik dyrektora

Podobnie jak w poprzednim roku, również w 2022 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany nie tylko na mocy ogólnych przepisów prawa, ale również na podstawie regulacji szczególnych, mających na celu zapobieganie skutkom epidemii COVID-19. Oczywiście dyrektor szkoły, jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, powinien znać te regulacje, aby zapewnić prawidłowy i bezpieczny przebieg egzaminu. Na jakie różnice w porównaniu do lat ubiegłych należy zwrócić uwagę?

Czytaj więcej