Autor: Marcin Majchrzak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce prawa oświatowego oraz prawa pracy

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły niepublicznej

Dyrektorzy szkół niepublicznych, podobnie jak inni zatrudnieni w niej nauczyciele, mają możliwość korzystania z urlopów wypoczynkowych – zakładając oczywiście, że zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Omawiamy najważniejsze kwestie związane z korzystaniem z urlopów wypoczynkowych przez dyrektorów szkół niepublicznych, również w związku z korzystaniem przez nich z innych rodzajów urlopów.

Czytaj więcej

Kwalifikacje nauczycieli języka obcego w przedszkolu od września 2020 r.

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. przestały obowiązywać przepisy przejściowe w zakresie kwalifikacji koniecznych do nauczania języków obcych w przedszkolu, dające nauczycielom dodatkowy czas na ich uzupełnienie.

Czy w związku z tym brak kwalifikacji do nauczania języka obcego w przedszkolu może być przesłanką zwolnienia z pracy od 1 września 2020 r.?

Czytaj więcej

Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy

Jednym z postępowań kontrolnych, jakim może być poddany pracodawca, w tym szkoła, jest postępowanie kontrolne ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, mające na celu ustalenie, czy przestrzegane są przepisy prawa pracy. Znajomość zasad przeprowadzania postępowań kontrolnych inspektorów pracy umożliwia podmiotom kontrolowanym i innym uczestnikom postępowania szybkie reagowanie na ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie.

Czytaj więcej

Najem pomieszczeń szkolnych – korzyści i procedura

Szkoły niepubliczne, przy zachowaniu kilku zasad, mają możliwość oddania w najem powierzchni szkolnych. Jest to jeden ze sposobów na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które mogą zostać następnie przeznaczone na cele statutowe danej jednostki. Przed zawarciem umowy najmu powierzchni szkolnych należy jednak upewnić się, czy dana jednostka oświatowa dysponuje odpowiednim do tego tytułem prawnym, a także czy sama umowa nie zawiera niekorzystnych dla niej zapisów.

Czytaj więcej

Kontrola NIK w niepublicznych szkołach specjalnych

W kwietniowym wydaniu czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” pisaliśmy szeroko o kontrolach przeprowadzanych w szkołach lub przedszkolach przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zakres zainteresowań NIK obejmuje działalność jednostek oświatowych, a także funkcjonowanie systemu oświaty w szerszym znaczeniu. W trakcie ostatnio prowadzonych akcji kontrolnych NIK przyglądała się zwłaszcza efektom wdrożenia zmian w systemie edukacji. W 2020 r. przeprowadzane są kolejne kontrole, w tym dotyczące m.in. kształcenia w szkołach specjalnych. Oznacza to, że również niepubliczne szkoły specjalne powinny znać przynajmniej podstawowe zasady, na jakich opierają się kontrole NIK.

Czytaj więcej

Statuty i informacje przekazywane do ewidencji placówek niepublicznych – zmiany od 1 września 2019 roku

Wprowadzana obecnie reforma szkolnictwa zawodowego niejako przy okazji niesie wiele zmian w innych aspektach prawa oświatowego, w tym również w zakresie funkcjonowania niepublicznych szkół i placówek oświaty. Mają one wpływ na brzmienie statutów niepublicznych szkół, a także na zakres informacji przekazywanych do ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych.

Czytaj więcej

Zmiany organizacyjne w placówkach niepublicznych od 1 września 2019 roku

Bieżący rok kalendarzowy jest rokiem szczególnym, jeżeli chodzi o liczbę zmian w prawie oświatowym dotyczących zasad funkcjonowania szkół niepublicznych. Z jednej strony jest to ostatni rok funkcjonowania szkół gimnazjalnych, które ostatecznie powinny ulec przekształceniu, co wiąże się z podjęciem szeregu decyzji organizacyjnych. Z drugiej strony – najnowsza nowelizacja przepisów prawa oświatowego przewiduje rezygnację z podziału na szkoły niepubliczne posiadające bądź nieposiadające uprawnień szkoły publicznej, a także dalsze ujednolicenie sposobu ich funkcjonowania ze szkołami publicznymi. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące konieczności dostosowania organizacji pracy szkół niepublicznych do zmienionych wymogów prawnych.

Czytaj więcej