Autor: Marcin Majchrzak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce prawa oświatowego oraz prawa pracy

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

12 kluczowych wytycznych, jak zorganizować zajęcia wspomagające

Od 31 maja 2021 r. istnieje możliwość organizowania w szkołach tzw. zajęć wspomagających, które mają pozwolić uczniom na nadrobienie zaległości programowych spowodowanych dezorganizacją procesu nauczania w okresie pandemii COVID-19. Możliwość organizowania zajęć została przewidziana w dwóch turach: od 31 maja do 24 czerwca oraz od 2 września do 22 grudnia bieżącego roku. Na jakich zasadach powinny być organizowane zajęcia wspomagające?

Czytaj więcej

Przygotowanie placówki niepublicznej do nowego roku szkolnego

Przygotowania związane z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego wymagają podjęcia przez dyrektora niepublicznej jednostki oświatowej szeregu czynności. Część z nich ma charakter obowiązkowy, a pozostałe, chociaż przepisy prawa nie wymagają od niepublicznej placówki ich realizacji, będą miały pozytywny wpływ na sposób jej funkcjonowania. Przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych zadań, o których wykonywaniu powinien pamiętać dyrektor niepublicznej jednostki oświaty w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 – obowiązki dyrektora

Zakończenie roku szkolnego to okres wzmożonej pracy w niepublicznych placówkach oświaty. Chociaż jak co roku obowiązki te są podobne, to jednak aktualnie, ze względu na trwającą epidemię, sposób ich realizacji może nieco odbiegać od normy. Zasadniczą zmianą jest oczywiście konieczność posługiwania się komunikacją zdalną, a także metodami i technikami kształcenia na odległość. Charakter regulacji szczególnych przygotowanych na tę okazję będzie zależał przede wszystkim od tego, jak będzie kształtować się sytuacja epidemiologiczna w kraju.

Czytaj więcej

Zakończenie stażu – obowiązki dyrektora z uwzględnieniem zmian spowodowanych pandemią

Koniec maja wiąże się zwykle z zakończeniem stażu tych nauczycieli, którzy planują uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego. Zakończenie stażu oznacza również konieczność podjęcia dalszych kroków w procedurze awansu zawodowego, choć dla dyrektora najwięcej zadań będzie dotyczyć obowiązku przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Wynika to z faktu, że postępowanie to kończy się wydaniem przez dyrektora decyzji administracyjnej dotyczącej nadania bądź odmowy nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczycielowi stażyście.

Czytaj więcej

Organizacja egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu umiejętności i wiedzy ucznia – regulacje obowiązujące w czasie pandemii COVID-19

Szkoły niepubliczne są zobligowane do przeprowadzenia – w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa – egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu umiejętności i wiedzy ucznia. Zasady ich organizacji będą się nieco różnić – w zależności od tego, czy w danym momencie szkoła została objęta czasowym ograniczeniem funkcjonowania w związku z zapobieganiem COVID-19, czy też działa na normalnych zasadach.

Czytaj więcej

Organizacja egzaminu ósmoklasisty w czasie pandemii koronawirusa

W roku 2021 – ze względu na trwającą pandemię – egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych zostanie przeprowadzony – wyjątkowo – w dniach 
25–27 maja. Jednak nie tylko termin egzaminu będzie wyjątkowy. Inne są również zasady, na jakich się on odbędzie. Najważniejszą różnicą jest przeprowadzenie egzaminu na podstawie specjalnie w tym celu przygotowanych wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak dotychczas – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

Czytaj więcej