Autor: Marcin Majchrzak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce prawa oświatowego oraz prawa pracy

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Swoboda wypowiedzi w kwestiach światopoglądowych i politycznych w szkole

Spory polityczne i światopoglądowe dzielą ludzi w zasadzie od zawsze. Jest to oczywiście naturalny przejaw społeczeństwa demokratycznego – różni ludzie mogą mieć różne poglądy, mogą na ich temat dyskutować, prowadzić debaty, przekonywać się wzajemnie do swoich racji. Gorzej, gdy dyskusje i debaty przybierają na sile i przyjmują formę werbalnego lub nawet fizycznego ataku na oponenta. Naturalne jest również to, że tego typu tematy poruszane są na terenie szkoły, gdzie przecież zarówno uczniowie, jak i nauczyciele spędzają ze sobą dużo czasu. W celu zwiększenia światopoglądowej neutralności placówek oświatowych przepisy przewidują pewne ograniczenia w zakresie prowadzenia w nich działalności politycznej. Czy jednak oznacza to, że uczniowie i nauczyciele w żaden sposób nie mogą manifestować w szkole swoich poglądów ani o nich rozmawiać?

Czytaj więcej

Zadania dyrektora na początek nowego roku kalendarzowego z uwzględnieniem zmian spowodowanych pandemią COVID-19

Z początkiem roku kalendarzowego tradycyjnie wiąże się szereg dodatkowych obowiązków dla dyrektorów niepublicznych jednostek oświaty. Zobowiązani są oni do wypełnienia powtarzanych co roku zadań. Jednak tym razem sytuację komplikuje trwająca pandemia koronawirusa, która wpływa na sposób wykonywania niektórych czynności. Przyjrzyjmy się wybranym obowiązkom, do których realizacji zobowiązani są dyrektorzy niepublicznych jednostek oświaty w nowym roku kalendarzowym.

Czytaj więcej

Uczeń stwarzający zagrożenie dla zdrowia i życia innych

Jednym z obowiązków nałożonych na szkołę oraz jej pracowników jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa będącym pod jej opieką uczniom. Z reguły jego wypełnienie nie stanowi żadnego problemu i zagwarantowanie wychowankom  bezpiecznych warunków nauki jest czymś naturalnym. Niekiedy może jednak dojść do sytuacji nadzwyczajnych, które mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia uczniów oraz nauczycieli. Jak należy wówczas postępować?

Czytaj więcej

Odbieranie dni wolnych w jednostkach oświaty

Problematyka czasu pracy nauczycieli powoduje w praktyce wiele wątpliwości. Wynika to z faktu, że w przeważającej mierze zastosowanie znajdą tu, w miejsce ogólnych przepisów prawa pracy, szczególne regulacje przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli. Co więcej, czas pracy nauczycieli, z wyjątkiem pensum, nie podlega ewidencjonowaniu. Jednak większa niż w przypadku innych pracowników elastyczność czasu pracy nauczycieli ma również swoje gorsze strony, np. gdy zostaną zobowiązani do wykonywania pracy w dni, które co do zasady są wolne od pracy, czy w święta. Co na ten temat mówią przepisy prawa?

Czytaj więcej

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli

Zakres zainteresowań Najwyższej Izby Kontroli jest bardzo szeroki, wśród nich znajduje się nie tylko działalność jednostek oświatowych, ale także funkcjonowanie systemu oświaty w szerszym znaczeniu. Przykładowo ostatnio NIK przyglądała się efektom wdrożenia zmian w systemie edukacji. Na 2020 r. planowane są kolejne kontrole, w trakcie których NIK koncentrować się będzie przede wszystkim na tych obszarach funkcjonowania oświaty, które aktualnie w sposób szczególny mogą powodować nieprawidłowości, np. w związku ze zmianą przepisów i zmianami organizacyjnymi koniecznymi do ich wdrożenia. Nie należy zatem spodziewać się, że w najbliższym czasie kontrole NIK ustaną. Oznacza to, że wszystkie placówki powinny znać przynajmniej podstawowe zasady przeprowadzania kontroli przez NIK.

Czytaj więcej

Kontrola sanepidu w szkole

Szkoły często są celem kontroli ze strony inspekcji sanitarnej. Jej zakres może być bardzo szeroki, poczynając od sprawdzenia wagi uczniowskich tornistrów, przez ergonomię urządzeń używanych przez uczniów, a na jakości spożywanych posiłków kończąc. W jaki sposób przebiega kontrola ze strony organów inspekcji sanitarnej i na co mogą zwracać uwagę jej pracownicy w jej trakcie?
 

Czytaj więcej