Dział: Placówka pod kontrolą

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak podnieść skuteczność szkolnych programów wychowawczo- -profilaktycznych we wzmacnianiu psychofizycznej kondycji uczniów i dzieci?

Raporty opracowywane przez różne instytucje pokazują, że stan psychiczny polskich dzieci i uczniów stale się pogarsza. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że z roku na rok jest coraz gorzej, a przed pandemią COVID-19 wcale nie było dużo lepiej. Skala problemu związanego z kondycją psychofizyczną uczniów i dzieci jest bezprecedensowa i wymaga zdecydowanie skuteczniejszych działań niż dotychczas. To bardzo ważne, aby w każdej szkole został realizowany skuteczny program wychowawczo-profilaktyczny.

Czytaj więcej

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli

Zakres zainteresowań Najwyższej Izby Kontroli jest bardzo szeroki, wśród nich znajduje się nie tylko działalność jednostek oświatowych, ale także funkcjonowanie systemu oświaty w szerszym znaczeniu. Przykładowo ostatnio NIK przyglądała się efektom wdrożenia zmian w systemie edukacji. Na 2020 r. planowane są kolejne kontrole, w trakcie których NIK koncentrować się będzie przede wszystkim na tych obszarach funkcjonowania oświaty, które aktualnie w sposób szczególny mogą powodować nieprawidłowości, np. w związku ze zmianą przepisów i zmianami organizacyjnymi koniecznymi do ich wdrożenia. Nie należy zatem spodziewać się, że w najbliższym czasie kontrole NIK ustaną. Oznacza to, że wszystkie placówki powinny znać przynajmniej podstawowe zasady przeprowadzania kontroli przez NIK.

Czytaj więcej

Kontrola sanepidu w szkole

Szkoły często są celem kontroli ze strony inspekcji sanitarnej. Jej zakres może być bardzo szeroki, poczynając od sprawdzenia wagi uczniowskich tornistrów, przez ergonomię urządzeń używanych przez uczniów, a na jakości spożywanych posiłków kończąc. W jaki sposób przebiega kontrola ze strony organów inspekcji sanitarnej i na co mogą zwracać uwagę jej pracownicy w jej trakcie?
 

Czytaj więcej

Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy

Jednym z postępowań kontrolnych, jakim może być poddany pracodawca, w tym szkoła, jest postępowanie kontrolne ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, mające na celu ustalenie, czy przestrzegane są przepisy prawa pracy. Znajomość zasad przeprowadzania postępowań kontrolnych inspektorów pracy umożliwia podmiotom kontrolowanym i innym uczestnikom postępowania szybkie reagowanie na ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie.

Czytaj więcej

Kontrola NIK w niepublicznych szkołach specjalnych

W kwietniowym wydaniu czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” pisaliśmy szeroko o kontrolach przeprowadzanych w szkołach lub przedszkolach przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zakres zainteresowań NIK obejmuje działalność jednostek oświatowych, a także funkcjonowanie systemu oświaty w szerszym znaczeniu. W trakcie ostatnio prowadzonych akcji kontrolnych NIK przyglądała się zwłaszcza efektom wdrożenia zmian w systemie edukacji. W 2020 r. przeprowadzane są kolejne kontrole, w tym dotyczące m.in. kształcenia w szkołach specjalnych. Oznacza to, że również niepubliczne szkoły specjalne powinny znać przynajmniej podstawowe zasady, na jakich opierają się kontrole NIK.

Czytaj więcej

Kontrola ZUS w placówce niepublicznej

Niepubliczne jednostki oświaty, jako podmioty będące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne, mogą podlegać kontroli ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrole te mogą bowiem objąć każdego, na kim spoczywa obowiązek zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych, obliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i inne fundusze, potrącania składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej

Przygotowanie do kontroli organu nadzoru pedagogicznego

Kontrola jest jedną z form sprawowania nadzoru pedagogicznego. Za pomocą czynności kontrolnych kuratorium oświaty (bądź inny organ sprawujący nadzór pedagogiczny) ocenia stan przestrzegania w danej jednostce oświaty przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej prowadzonej przez te jednostki. Przedstawiamy najważniejsze
informacje dotyczące procedury przeprowadzania kontroli przez kuratoria oświaty i inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny w niepublicznych jednostkach oświaty.

Czytaj więcej