Homeschooling – realizacja obowiązku szkolnego / nauki poza szkołą

Temat miesiąca Otwarty dostęp

W niniejszym artykule podjęto próbę zdefiniowania powszechnie używanego w środowisku edukacyjnym pojęcia homeschoolingu. W ostatnich dwóch latach ta forma edukacji stała się bardzo popularna.

Po doświadczeniach związanych z nauką hybrydową i online realizowaną w czasie pandemii, wiele rodzin zorientowało się, że nabywanie wiedzy przez ich dzieci w domu (poza szkolnymi ławkami) nie jest złym pomysłem i przynosi oczekiwane rezultaty. Obecnie odnotowuje się olbrzymi wzrost liczby uczniów przechodzących na homeschooling zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Zjawisko to odnotowuje się nie tylko w Polsce, ale również za granicą. W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne homeschoolingu, obowiązki uczniów/rodziców i szkół oraz krótki komentarz dotyczący egzaminów klasyfikacyjnych. W narzędziowni zamieszczono wzory wniosku, zobowiązania i oświadczenia, dokumenty które obligatoryjnie należy złożyć w szkole podczas ubiegania się o homeschooling. W kolejnym artykule zostaną przedstawione ważne informacje na temat codziennego funkcjonowania dziecka w homeschoolingu.

Homeschooling – co to takiego?

Homeschooling potocznie nazywany jest nauczaniem domowym, edukacją domową (ED) lub nauką poza szkołą, natomiast w przepisach prawa oświatowego zapisany jest jako realizacja obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą1. Doprecyzowując, realizacja obowiązku szkolnego dotyczy każdego dziecka i rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia2. Natomiast realizacja obowiązku nauki polega na kontynuowaniu kształcenia do ukończenia 18. roku życia zazwyczaj w szkole ponadpodstawowej, ale nie tylko3. W prawie oświatowym określono kilka innych form realizowania obowiązku nauki, choćby poprzez odbywanie przygotowania zawodowego u pracodawcy.
W opinii wielu osób ze środowiska ED wynika, że niewiele rodzin mieszkających w Polsce posiada świadomość, że spełnianie obowiązku szkolnego czy obowiązku nauki poza szkołą jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym i praktykowanym przez coraz większą liczbę pols...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI