Zarządzanie zespołem w oparciu o style zachowań

Nowoczesny lider Otwarty dostęp

Powinniście traktować innych tak, jak oni by tego chcieli, a nie tak, jak sami chcielibyście być traktowani.
Merrick Rosenberg

Psychoanalityk Carl Jung twierdził, że zdajemy sobie sprawę z tego, co robimy, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, dlaczego to robimy, a tym samym oceniamy innych przez pryzmat tego, co dostrzegamy we własnym postępowaniu. Podobnie uważa Simon Sinek, autor książek Znajdź swoje dlaczego i Zaczynaj od dlaczego. Jego zdaniem każdy człowiek i każda organizacja mogą wyjaśnić, co robią. Niektórzy potrafią pokazać, czym różnią się od innych. Jednak tylko nieliczni są w stanie jasno powiedzieć, dlaczego robią to, co robią.

Dlaczego robimy to, co robimy?

Określenie tego jest niezwykle ważne, ponieważ jeśli klienci „kupują”, DLACZEGO firma coś robi, a nie CO robi, istnieje możliwość zainspirowania ludzi poprzez pokazanie, jaka jest wizja lidera. O ile w mniejszych organizacjach lider bezpośrednio kontaktuje się z pracownikami, o tyle w większych istotne jest, by dana sprawa była uosabiana przez jedną osobę – lidera, którego zadaniem jest rozpowszechnianie jej w świecie zewnętrznym. Lider powinien więc przekazywać „dlaczego” organizacji, a tym samym stawać się symbolem tego, w co organizacja wierzy, komunikując jednocześnie światu zewnętrznemu wartości firmy. Ma to służyć komunikacji między organizacją a światem (Sinek 2018 a, s. 161–163). Jednak żeby to było możliwe, niezbędne jest, by lider najpierw zadbał o komunikację w zespole, który tworzą różnie zachowujący się ludzie, co wynika zarówno z ich predyspozycji, jak i z czynników środowiskowych, które wpłynęły na ich proces socjalizacji.

Każdy człowiek jest indywidualnością, niepowtarzalną istotą, na świecie nie ma bowiem dwóch takich samych mózgów. Jednocześnie jednak do tego, by mógł się prawidłowo rozwijać i funkcjonować, potrzebuje innych ludzi, dlatego określamy go jako istotę społeczną. Życie z innymi stawia jednak wyzwania, ponieważ o ile w samotności możemy zachowywać się tak, jak nam wygodnie, o tyle chcąc z szacunkiem traktować drugiego człowieka, nie zawsze możemy postępować tak, jak byśmy chcieli, gdyż często potrzeby innych różnią się od naszych. Warto więc podjąć refleksję nad tym, jaki jestem, co myślą o mnie inni, co ja myślę o innych, a co się z tym wiąże, jak się komunikujemy, jak rozwiązujemy konflikty, jak rozmawiamy o emocjach. Często budujemy relacje w dobrze nam znany sposób, jednak ważne jest, by mieć na uwadze, że nie zawsze to, co jest bliskie nam, jest bliskie także innym.

POLECAMY

Merrick Rosenberg i Daniel Silvert w książce Rozwiń skrzydła podkreślają, że zbyt wielu ludzi trzyma się kurczowo tzw. złotej zasady: „Traktuj innych tak, jak byś chciał być traktowany”, zapominając o platynowej: „Traktuj innych tak, jak oni chcieliby być traktowani”. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jak się komunikować i jak tworzyć relacje z innymi, ponieważ, jak podkreśla Harari, nie ma jednej odpowiedzi na pytania dotycząc...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI