Kategoria: Artykuł

  

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak podnieść skuteczność szkolnych programów wychowawczo- -profilaktycznych we wzmacnianiu psychofizycznej kondycji uczniów i dzieci?

Raporty opracowywane przez różne instytucje pokazują, że stan psychiczny polskich dzieci i uczniów stale się pogarsza. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że z roku na rok jest coraz gorzej, a przed pandemią COVID-19 wcale nie było dużo lepiej. Skala problemu związanego z kondycją psychofizyczną uczniów i dzieci jest bezprecedensowa i wymaga zdecydowanie skuteczniejszych działań niż dotychczas. To bardzo ważne, aby w każdej szkole został realizowany skuteczny program wychowawczo-profilaktyczny.

Czytaj więcej

Nauczyciel wspomagający w przedszkolach i szkołach niepublicznych

Od roku szkolnego 2022/2023 w niepublicznych jednostkach oświatowych funkcjonują obok siebie dwa stanowiska pedagogiczne, zajmowane przez osoby z kwalifikacjami z pedagogiki specjalnej – tzw. nauczyciel wspomagający oraz pedagog specjalny. Istotne jest ich rozróżnianie z uwagi na odrębne regulacje dotyczące kluczowych zagadnień.

Czytaj więcej

Granty dla szkół – przegląd konkursów

Słowo „grant” na stałe zagościło w słowniku organizacji pozarządowych, świata akademickiego i – na szczęście – coraz częściej można je usłyszeć na szkolnych korytarzach. Niemal z miesiąca na miesiąc rośnie również rzesza osób specjalizujących się w ich pozyskiwaniu lub rozliczaniu. Dla jednych to przestrzeń do obywatelskiego i co oczywiste charytatywnego zaangażowania na rzecz wspólnego dobra, dla innych to pomysł na własną firmę i ciekawy sposób na życie.

Czytaj więcej

Realizacja polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Analogicznie jak w latach poprzednich resort edukacji opublikował dokument dotyczący podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w kolejnym roku szkolnym. Z uwagi na rangę tego dokumentu, którego rolą jest koordynowanie polityki oświatowej państwa, również szkoły i placówki niepubliczne, będące przecież częścią systemu oświaty, powinny zapoznać się z jego treścią.

Czytaj więcej

Obowiązki dyrektora wynikające z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Uchwalona przez Sejm Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (dalej zwana ustawą), przynosi dosyć niespodziewanie także nowe obowiązki i uprawnienia dla innych osób niż szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości. Jak zresztą bywa w ostatnim czasie z wieloma aktami prawnymi, ich tytuły nie do końca odpowiadają treści, a ta ustawa reguluje bardziej karanie i w jakimś zakresie resocjalizację niż rzeczywiste wspieranie nieletnich.

Czytaj więcej

Edukacja dla bezpieczeństwa – na jakie zmiany należy się przygotować od września 2022 roku?

Po ukończeniu szkoły podstawowej postanowiłam kontynuować rodzinny fach i wybrałam technikum ekonomiczne. Okazało się, że w szkole mieliśmy klasy wojskowe. Część uczniów chodziła po szkole w mundurach, a dodatkowo, co cieszyło najbardziej, odbywaliśmy regularne zajęcia na szkolnej strzelnicy. Kiedy teraz wspominam tamte czasy, to zauważam, że nauka zakładania opatrunku, pierwszej pomocy czy użycia broni była dla nas – uczniów – czymś fascynującym, czymś, co dodawało barw nudnej rzeczywistości szkolnej.

Czytaj więcej

Edukacja domowa w placówkach niepublicznych – aspekty prawne i finansowe

Od ponad roku obowiązują regulacje, które ułatwiły rodzicom ubieganie się o możliwość zorganizowania nauczania poza przedszkolem lub szkołą. Nadal jednak określone wymogi muszą zostać spełnione do uzyskania stosownego zezwolenia i – w większości przypadków – kontynuowania korzystania z modelu edukacji umożliwiającego nieuczęszczanie na obowiązkowe stacjonarne zajęcia. Z kolei organy prowadzące są zainteresowane m.in. możliwością pobrania i wysokością dotacji na uczniów objętych nauczaniem domowym lub uzyskaniem opłat od rodziców.

Czytaj więcej

Korzyści z fundraisingu prowadzonego przez uczniów i rodziców

Wraz z dźwiękiem pierwszego wrześniowego dzwonka i jeszcze gorącymi promieniami słońca na szkolnych korytarzach pojawia się strach, w ostatnich miesiącach przybierający na sile i znacznie większy niż ten, którego doświadczaliśmy w ubiegłych latach. Wraz ze wzrostem inflacji pogarsza się subiektywnie odczuwany poziom jakości życia. Doświadczać tego będą wszyscy – dyrektorzy placówek, nauczyciele i rodzice. Remedium wydaje się jednak aż nadto proste – jest nim wspólnota.

Czytaj więcej

Modyfikacje tzw. Polskiego Ładu oraz program „Inwestycje w oświacie” – co zyskają prowadzący placówki niepubliczne?

Tak zwany Polski Ład 2.0 sprawił, że 1 lipca 2022 r. weszły w życie zmiany stanowiące uzupełnienie lub modyfikację zasad wprowadzonych przez pierwotną wersję Polskiego Ładu. Ponadto ukazało się ozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji, w którym ogłoszono start nowego programu dla szkół i placówek niesamorządowych „Inwestycje w oświacie”. Jakie zmiany przyniosą w funkcjonowaniu placówek niepublicznych?

Czytaj więcej

Pedagog specjalny. Jakie zadania i obowiązki ma nowy specjalista?

Na mocy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, oraz ustawy Karta Nauczyciela wprowadzono szereg zmian dla szkół i przedszkoli. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy standaryzacji zatrudniania specjalistów szkolnych, do których grona dołączył od 1 września 2022 r. pedagog specjalny. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie obowiązku zatrudniania pedagoga specjalnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkolach innych niż specjalne. Dotyczy to również ich zespołów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także szkół artystycznych realizujących treści z zakresu kształcenia ogólnego.

Czytaj więcej

Nowelizacja przepisów oświatowych na rok szkolny 2022/2023 – co się zmieni w funkcjonowaniu placówek niepublicznych?

Początek nowego roku szkolnego to jak zwykle czas, gdy zaczynają obowiązywać nowe przepisy prawa oświatowego. Tak się bowiem przyjęło, że ustawodawca niejako koreluje wchodzenie w życie nowych regulacji prawnych z początkiem roku szkolnego, co oczywiście ma uzasadnianie, gdy dotyczą one kwestii programowych, pedagogicznych czy organizacyjnych. W przypadku przepisów finansowych lepszym terminem wprowadzenia ich nowelizacji jest początek roku kalendarzowego, gdyż jest on jednocześnie rokiem budżetowym i znacznie łatwiej pracować na budżecie rocznym niż dzielonym jak rok szkolny.

Czytaj więcej